France Ligue 1 > Angers

Match Highlights: Angers 1 - 1 Marseille

Angers 1-1 Marseille: Hụt bước đến Champions League

Match Highlights: PSG 2 - 1 Angers

PSG 2-1 Angers: Chơi thiếu người, PSG vẫn thắng trận

Match Highlights: Angers 1 - 1 Lille

Angers 1-1 Lille: De Preville lập siêu phẩm 30 mét

Match Highlights: Marseille 1 - 1 Angers

Marseille 1-1 Angers: Ekambi ghi bàn mang về 1 điểm cho Angers